DECLARAŢIA CONDUCERII REFERITOARE LA POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

Calitatea şi protejarea mediului înconjurător reprezintă aspecte ale strategiei de dezvoltare a organizaţiei S.C. TITAN  S.R.L.

 

În contextul actual, societatea noastră urmăreşte să îşi îmbunătăţească permanent calitatea produselor şi serviciiloroferite clienţilor noştri, respectând mediul şi resursele naturale. Privită din această perspectivă, calitatea produselor devine astfel o prioritate pentru orice organizaţie care doreşte să se menţină pe piaţă deoarece clienţii vor exista numai atunci când produsele şi serviciile oferite satisfac nevoile şi aşteptările acestora.

Ţinând cont de această realitate misiunea noastră pe care ne-o asumăm este de dezvolta relaţii de parteneriat cu toţi clienţii noştri şi cu alte părţi interesate, de a descoperi noi oportunităţi de creştere a cotei de piaţă. Prin politica adoptată în domeniul calităţii şi mediului urmărim ca respectul, încrederea, disponibilitatea şi amabilitatea să constituie întotdeauna baza relaţiilor dintre noi, clienţii noştri şi alte părţi interesate. Pentru realizarea viziunii strategice a organizaţiei, am stabilit ca obiectiv principal menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, care să inspire încredere şi să crească gradul de satisfacţie al clienţilor, să ajute la îmbunătăţirea performanţelor firmei şi la o dezvoltare armonioasă a relaţiilor între părţile interesate: clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari şi societate.

Organizaţia este orientată către:

 • Extinderea segmentului de piaţă actual şi creşterea numărului de clienţi prin optimizarea procesului de ofertare şi contractare, precum şi prin respectarea termenelor şi a condiţiilor contractuale;
 • Creşterea competenţei profesionale a personalului prin instruiri, specializări şi motivarea acestora în acord cu obiectivele firmei;
 • Îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi serviciilor pentru a satisface cerinţele implicite şi explicite ale clienţilor prin adoptarea unor acţiuni corective şi preventive în toate procesele şi activităţile desfăşurate;
 • Utilizarea eficientă a energiei, resurselor naturale, materiilor prime şi materialelor;
 • Promovarea de practici de mediu mai bune în relaţiile cu partenerii.

      Managementul de la cel mai înalt nivel va asigura toate condiţiile pentru:

 • Cunoaşterea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat;
 • Conformarea cu cerinţeler legale şi cu alte cerinţe specifice domeniului de activitate;
 • Implicarea şi conştientizarea personalului în vederea implementării politicii în domeniul calităţii şi mediului, precum şi participarea acestuia în atingerea obiectivelor calităţii şi mediului;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu prin evitarea poluării, conservarea ambientului şi a resurselor naturale, gestionarea selectivă a deşeurilor, respectarea dreptului la o viaţă sănătoasă a angajaţilor şi a altor părţi interesate.
 • Analiza periodică a eficacităţii sistemului de management integrat în atingerea obiectivelor şi identificarea potenţialelor de îmbunătăţire;
 • Analiza periodică a politicii în domeniul calităţii şi mediului, precum şi a obiectivelor calităţii şi mediului pentru a se asigura de continua lor adecvare.

În calitate de Director General mă angajez să asigur toate resursele necesare unei bune funcţionări a sistemului de management integrat, pentru îndeplinirea obiectivelor calităţii şi mediului precum şi un cadru tehnic şi organizatoric adecvat.

 

Director General

Adrian Cicu

Data: 02.02.2009

 

Certificari


 

Autorizatii

În contextul actual, societatea noastră urmăreşte să îşi îmbunătăţească permanent calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor noştri, respectând mediul şi resursele naturale. Privită din această perspectivă, calitatea produselor devine astfel o prioritate pentru orice organizaţie care doreşte să se menţină pe piaţă deoarece clienţii vor exista numai atunci când produsele şi serviciile oferite satisfac nevoile şi aşteptările acestora.

Ţinând cont de această realitate misiunea noastră pe care ne-o asumăm este de dezvolta relaţii de parteneriat cu toţi clienţii noştri şi cu alte părţi interesate, de a descoperi noi oportunităţi de creştere a cotei de piaţă. Prin politica adoptată în domeniul calităţii şi mediului urmărim ca respectul, încrederea, disponibilitatea şi amabilitatea să constituie întotdeauna baza relaţiilor dintre noi, clienţii noştri şi alte părţi interesate. Pentru realizarea viziunii strategice a organizaţiei, am stabilit ca obiectiv principal menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat calitate-mediu în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, care să inspire încredere şi să crească gradul de satisfacţie al clienţilor, să ajute la îmbunătăţirea performanţelor firmei şi la o dezvoltare armonioasă a relaţiilor între părţile interesate: clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari şi societate.